Utbildningsvecka Vålådalen

 

Efter en spännande vecka i Vålådalen, är jag nu tillbaka i Uppsala. Jag har tillsammans med en annan fjälledare bedrivit vinterfjällutbildning med en grupp från Realgymnasiets Natur & Äventyrs-utbildning. Vi har under en knapp vecka rört oss i området runt Vålådalen, inte långt från Åre.

På det stora hela har vi haft en riktigt bra vecka med en bra grupp elever. Vädret har tyvärr varit väldigt milt med lätt duggregn. Dagstemperaturen har legat på ca 5 plusgrader i skuggan. Detta påverkade snöläget väldigt mycket och vi har stundtals fått sick-sacka mellan gräsplättar i terrängen. I stort har veckan kunnat genomföras som planerat. Det enda moment som ströks var en natt i bivack. Vi bedömde inte snön som säker vare sig i bärighet eller mängd. Däremot övade vi på att gräva bivacker.

På dagarna har vi övat skidåkning, personliga färdigheter så som bivackgrävning, matlagning på bensinkök, lavinkunskap, transcieversök, navigering, ledarskap med mera. Kvällstid har vi arbetat mycket med reflektioner och lektioner kring ledarskap.

Veckan avslutades med att eleverna fick planera och genomföra en egen dagstur i små grupper. Det blev väldigt uppskattat. Turen hade de planerat under hela veckan och stor vikt lades vid ett säkert genomförande och kloka vägval.

Eleverna har tagit väl hand om varandra, tagit väl hand om all utrustning och visat en väldigt god anda och inställning. Mycket imponerande!

Stort tack till personalen på Vålådalen och speciellt killarna i uthyrningen som var väldigt service minded!