Vanlig groda

En helt vanlig groda. I stadsskogen. I Uppsala. Så enkelt och så häftigt.

Den vanliga grodan finns över hela Sverige, men inte Öland och Gotland. Storleken är knappt 10 cm. Honorna är större än hanarna. Färgen kan variera stort, allt från grönbrun till mörkbrun till beige. På kroppen har en vanlig groda prickar. Undersidan är ljus. En vanlig groda är väldigt lik åkergrodan.

Vanlig groda lever i fuktiga områden, både vid stränder och sankmark, men även i skogen eller vid åkrar och odlingsmarker. Den tycker om att bo nära vattensamlingar. När det är som varmast på dagen är grodan mer passiv, men annars aktiv under hela dygnet. Grodorna äter bland annat maskar, larver och insekter. Den vanlig groda sover under vintern i någon form av håla. När våren kommer vaknar de till liv och påbörjar sin fortplantning. Under april-maj lägger grodan sina ägg och efter några veckor kläcks tusentals yngel. Några månader senare har de överlevande ynglen vuxit till små grodor.